delicicara_horejseka

Standardní nabídka:
Smrtka
Démon
Mučírna
Papírová bitva
Dětský turnaj
Dětské soutěže
Vojenský tábor

Při včasném objednání (3 měsíce předem) nabízíme  následující vystoupení:
Trh
Obrazy
Námluvy
delicicara_spodeka
Zpět na obsah

Co se může stát z návštěvy dvou pánů u jednoho krále, když se do věci vloží samotná smrt? Smrt jednomu z příchozích nabízí královskou korunu, srdce královny i velké bohatství. Jeho úkol je jednoduchý, zničit všechny přítomné. Úkol to ale není jednoduchý, navíc smrt si nakonec vybere daň i u něj. Děj je doprovázen gesty a dramatickou hudbou. Po krátkém představení charakterů jednotlivých rytířů následuje souboj za soubojem až do samotného konce.

nabidka_smrtka
Zpět na obsah

Mystické vystoupení, které se odehrává na obětišti, kde ďáblovi posluhovači vzkřísí mocného démona. Dva zajatci ovšem nechtějí být obětováni a vzepřou se všem přítomným. Jedná se o vystoupení, které předvádíme výhradně za tmy. Kromě celé řady soubojů, kterých je skutečně mnoho, uvidíte i krátké ukázky ohnivých kejklí. Ve vystoupení nechybí pyrotechnické a kouřové efekty.

nabidka_demon
Zpět na obsah

V tomto vystoupení neuvidíte žádných soubojů. Představíme vám několik běžných způsobů mučení humornou, ale za to velice realisticky ztvárněnou formou. Dnešním dnem bude právu útrpnému podroben drzoun, co uráží městskou radu, strašlivá čarodějnice a dva lapkové. Kdo přizná svou vinu? A i když přizná, je skutečně vinen?

nabidka_mucirna
Zpět na obsah

Kdo říká, že páže nedokáže stéci žádný hrad? Pod velením statečných rytířů a za použití obléhacího praku a beranidla to jistě půjde! Program vhodný pro velké množství dětských diváků, kteří se tentokráte zapojí všichni najednou do boje o brány hradu hájeného hrstkou odbojných rytířů. Zbraněmi jsou měkčené papírové koule různých velikostí. Děti jsou rozděleny na hlavní voj a dvě křídla, jež mají své velitele, kteří je jistě dovedou k vítězství. Jen se nepřibližujte moc blízko, nebo budete zajati a spolu s odbojnými rytíři budete hrad naopak hájit!

nabidka_papirovabitva_dvojfotka
Zpět na obsah

Vystoupení, kde hlavními aktéry jsou právě děti. Dvě až tři barevně jasně oddělené bojující strany mají svého pána a paní vybrané z řad těch nejmenších přihlížejících diváků. Ti pak vysílají své rytíře do jednotlivých soubojů a rovněž sami do napínavého klání nejednou zasáhnou. Ukazují svou zručnost v různých disciplínách, jako je třeba i střelba z luku, či boj samotný.

nabidka_detskyturnaj_rojfotkaa
Zpět na obsah

Nabízíme dětské dobové soutěže, jako jsou: Střelba z luku, hod sekerou, boj na kládě, házení kroužků, lovení pokladu z truhly nebo boj s bijáky apod.

nabidka_detskesouteze_ctyrfotka
Zpět na obsah

Nabízíme ukázku dobového vojenského tábora a života v táboře. V táboře jsou postaveny až tři gotické stany, stoly a lavice. Též nabízíme ukázku zbraní a zbrojí našich rytířů případně i s odborným výkladem.

nabidka_tabor
Zpět na obsah
Několik strážných, pár zlodějů, místní pán a jeho krásná žena na tento den jistě nezapomenou. Co všechno se může stát, když se na tvrzi objeví nový velitel stráží a záletník, který má spadeno na mladou paní. Navíc se hned ráno ztratil měšec plný zlata! Humorné vystoupení doprovázené mluveným slovem vhodné jak do úzkých prostor, tak na nádvoří hradů a zámků, kde probíhá jarmark.

nabidka_trhy
Zpět na obsah

Vystoupení jako šité do uzavřených prostor sálů hradů a zámků. Průvodkyně návštěvníky seznámí s obrazy a nálezy zbraní ze zdejšího začarovaného údolí. Jen co odbije půlnoc, postavy v obrazech i vystavené zbroje oživnou a začnou se dít věci. I staletí staré dluhy jsou stále dluhy. Duchové šlechticů, kteří v tomto kraji kdysi vládli, o tom vědí své.

nabidka_obrazy